SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE
 

  MENU:

powrót

2018

2017

2015

2012

2011

2010

2009

2008

  MI犵ZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"
 "Bóbr" to nazwa powo豉nego do 篡cia w 2004 roku na Litwie mi璠zynarodowego konkursu
z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Konkurs Bóbr obejmuje swoim zasi璕iem uczniów we wszystkich typach szkó
i jest ju organizowany w wielu krajach.

 http://www.bobr.edu.pl/

Cele konkursu

Gównym celem konkursu jest rozwój i kszta速owanie my郵enia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja pos逝giwania si technologi informacyjn i komunikacyjn w鈔ód wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególno軼i konkurs ma na celu:

- zwi瘯szenie zaanga穎wania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej
   podczas  poznawania ró積ych dziedzin od samego pocz徠ku pobytu w szkole, przyczynianie
   si do rozwoju  i kszta速owania twórczego podej軼ia przy zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i,

- sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach posiadaj帷ych dost瘼
  do komputerów, jak i nie maj帷ych takiego dost瘼u,


- zach璚anie uczniów do zdobywania umiej皻no軼i potrzebnych w ich 篡ciu osobistym
   i w przysz貫j pracy zawodowej
.

Pos逝giwanie si technologi niesie w sobie wiele wa積ych aspektów poznawczych, spo貫cznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane s elementy mi璠zykulturowe i europejskie.


Mi璠zynarodowy Konkurs Informatyczny "Bobr"


Zadania konkursowe.

Charakter zada konkursowych ma du篡 wp造w na zainteresowanie konkursem.
Pytania testowe w konkursie Bóbr s na ogó zwi您ane z pos逝giwaniem si komputerem
i jego oprogramowaniem przy rozwi您ywaniu ró積ych sytuacji i problemów,
pochodz帷ych z ró積ych zastosowa i przedmiotów nauczania takich jak:

j瞛yk ojczysty,j瞛yk obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywi軼ie matematyka.
Niektóre pytania dotycz budowy komputerów, inne oprogramowania u篡tkowego.

Pytania cz瘰to zwi您ane s równie z kultur i j瞛ykiem.
Wiele pyta umo磧iwia uczniom wykazanie si umiej皻no軼i algorytmicznego my郵enia.

Zadania s testowe.
Nale篡 wybra jedn lub wi璚ej poprawnych odpowiedzi spo鈔ód czterech mo磧iwych.


ORGANIZATORZY:

vulcan

organizator


SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE